Illustrative image

Kontakt
 

detail

Priebežné informácie o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vám poskytnú na adrese sodb2021@statistics.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 50236 547.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk