Illustrative image

Aké bude
SODB 2021

detail

Základné informácie link

Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťoval údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na území nášho štátu v rozhodujúcom okamihu sčítania vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s pomocou komisárov sčítacie formuláre. Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov.

Výzva odbornej verejnosti link

Štatistický úrad SR v rámci pokračujúcej prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyzval odborníkov z vedeckej, výskumnej a akademickej obce, zo štátnej správy a samosprávy na verejnú diskusiu o zozname údajov, ktoré sa budú zisťovať v cenze 2021.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk