Illustrative image

Mohlo by vás
zaujímať

detail

Čo je sčítanie?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (tiež cenzus) je najrozsiahlejším vyčerpávajúcim štatistickým zisťovaním o obyvateľstve, jeho domácnostiach a podmienkach bývania. V roku 2021 sa bude sčítanie týkať približne 5,5 milióna obyvateľov a 1,1 milióna domov, čo je doteraz najväčší počet štatistických jednotiek.

Čo znamená sčítanie pre Slovensko?

Z hľadiska prítomnosti poskytuje dôležité a jedinečné informácie o obyvateľoch, ich domácnostiach a bývaní k určitému okamihu. Z hľadiska budúcnosti sú výsledky sčítania východiskom pre prognózovanie, tzn. umožňujú plánovanie rozvoja spoločnosti.

Kedy bude najbližšie sčítanie?

Najbližšie sčítanie sa uskutoční v roku 2021 vo všetkých krajinách Európskej únie.

Čím bude sčítanie v roku 2021 výnimočné?

Prvýkrát bude mať na Slovensku formu integrovaného sčítania, tzn. významná časť informácií o obyvateľoch, domoch a bytoch sa získa z registrov a administratívnych zdrojov spravovaných orgánmi verejnej správy.

Čo sa očakáva od obyvateľov?

Vyplnenie sčítacích formulárov. Pôjde o odpovede na otázky, ktoré nie je možné buď vôbec, alebo v požadovanej kvalite získať z iných údajových zdrojov.

Čo sa stane ak sa obyvateľ nesčíta?

Dôsledkov je viac. Za nesčítaných obyvateľov sa napríklad obci znížia prostriedky, z ktorých financuje svoj rozvoj. Počet obyvateľov zistených v sčítaní je najbližších desať rokov základom na výpočet výšky podielu dane z príjmov fyzických osôb, ktorú dostáva každé sídlo a je hlavným zdrojom obecných príjmov.

Kombinovaný cenzus v krajinách Európylink

Pripravovaný spôsob sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 na Slovensku – kombinovaný cenzus s využitím údajov z registrov a vyčerpávajúceho zisťovania, bol v roku 2011 aplikovaný iba v štyroch európskych krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko a Lichtenštajnsko). V troch štátoch, v Nemecku, Poľsku a v Španielsku boli využité registre a výberové zisťovania.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk