Illustrative image
backspäť

Mohlo by vás
zaujímať

detail

Kombinovaný cenzus v krajinách Európy

Pripravovaný spôsob sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 na Slovensku – kombinovaný cenzus s využitím údajov z registrov a vyčerpávajúceho zisťovania, bol v roku 2011 aplikovaný iba v štyroch európskych krajinách (Litva, Lotyšsko, Estónsko a Lichtenštajnsko). V troch štátoch, v Nemecku, Poľsku a v Španielsku boli využité registre a výberové zisťovania.

Bližšie informácie o forme a spôsobe sčítania sa v štátoch Európy, ktoré v roku 2011 uskutočnili cenzus rovnakým spôsobom ako bude prebiehať v roku 2021 na Slovensku poskytujeme nižšie. V roku 2021 tieto krajiny uskutočnia už registrové sčítanie.

Estónsko (1,3 mil. obyv., rok 2011)

 • vyplnenie dotazníkov na internete
 • zadávanie odpovedí priamo do prenosných počítačov počas census interview
 • všetky údaje boli automaticky odoslané do databázy sčítania ľudu
 • dáta boli kontrolované on-line pomocou série logických kontrol
 • ďalšími možnosťami zberu údajov bolo využitie papierových dotazníkov a telefonických rozhovorov (v prípade núdzových situácií alebo na nedostupných miestach, ako sú malé ostrovy; obe sa použili v menej ako 1 % prípadov)
 • 67 % obyvateľov sa samosčítalo, vďaka dlhotrvajúcej kampani, počas ktorej bola u ľudí vyvolaná snaha o prekonanie svetového rekordu v počte samosčítaných ľudí, ktorý mala dovtedy Kanada, okolo 55 %
 • najskôr ľudia mali možnosť 1 mesiac sčítať sa sami cez internet, potom bolo 2-týždňové obdobie spracovania dát a nasledoval mesiac a pol kedy boli využívaní asistenti
 • odporúčania: technické riešenia nie sú 100 % spoľahlivé (napr. internetové pripojenia). Je rozumné mať plán B.
 • výhody sčítania sa dotazníkom cez internet:
  • online kontroly
  • dôkladné vysvetlenie a pomoc (nápovede)

Lotyšsko (2,1 mil. obyv., rok 2011)

 • 3 fázy:
  • 1.3. – 12.3.2011 – sčítanie cez internet (32 % obyvateľov a 17 % domácností/domov)
  • 17.3. – 31.5.2011 – návšteva asistentov (využívali laptop) – boli získané informácie o 83 % osôb a 97 % bytov zahrnutých do zoznamu respondentov (tí, ktorí sa nesčítali online), získané údaje boli posielané pravidelne využitím informačného knižničného systému alebo využitím wifi
  • 1.6. – 10.6.2011 – obyvatelia, ktorí sa dovtedy nesčítali mali možnosť sa sčítať cez internet alebo navštíviť niektoré z 37 regionálnych centier a vyplniť dotazník
 • 2 druhy dotazníkov – internetový pre obyvateľov a „počítačový“ pre asistentov
 • aby sa mohli sčítať aj obyvatelia, ktorí nemajú prístup na internet, využíval sa aj voľný internet v štátnych knižniciach
 • okrem toho sa použila aj metóda telefonických rozhovorov, ktoré Štatistický úrad Lotyšska pravidelne používa na vykonávanie štatistických zisťovaní – účastníci zadávajú informácie v prenosných počítačoch, čo zlepší kvalitu počiatočných údajov a zníži čas spracovania údajov
 • napriek 3 fázam sčítania nebolo možné získať údaje o všetkých osobách v registri obyvateľov (9 % – 188 000 občanov Lotyšska a 7,7 % – 160 000 cudzincov sa nesčítalo)
 • kvôli zlej situácii v krajine bol rozpočet znížený na polovicu, náklady nakoniec boli nižšie ako bolo plánované

Litva (3,1 mil. obyv., rok 2011)

 • 2 fázy:
  • e-census – 1.3 – 16.3.2011 – 34 % obyvateľov (1,35 mil.)
  • interview 5.4. – 9.5.2011 – 57,6 % obyvateľov (2,08 mil.) - využívali papierové dotazníky
 • na projekte pracovalo 4900 asistentov a 972 supervízorov

Podľa UNECE (2015) osem krajín z 34 krajín, ktoré uskutočnili tradičné sčítanie obyvateľov v roku 2011 (takmer jedna štvrtina) plánujú prejsť na kombinované sčítanie obyvateľov v roku 2021. Šesť z nich plánuje kombinovať údaje z registrov s vyčerpávajúcim zisťovaním (Kanada, Cyprus, Česká republika, Luxembursko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo). V Kanade a v USA by sa mali z administratívnych zdrojov prevziať iba vybrané premenné, zatiaľ čo väčšinu údajov získajú prostredníctvom priameho zberu využívajúc internet. Dve krajiny plánujú uskutočniť v roku 2021 kombinované sčítanie s výberovými zisťovaniami: Taliansko a Čierna Hora, ktorá by ako prvá krajina juhovýchodnej Európy využila kombinované sčítanie. Nemecko, Izrael, Poľsko a Švajčiarsko plánujú v roku 2021 opätovne uskutočniť kombinované sčítanie ľudu v roku 2021, zatiaľ čo Lichtenštajnsko chce uskutočniť tradičné sčítanie podporované administratívnymi údajmi.

Čoraz častejšie sa považuje zber dát cez internet za metódu primárneho zhromažďovania údajov s cieľom znížiť náklady a záťaž respondentov a zvýšiť kvalitu získaných dát. Predpokladá sa, že najvyšší podiel údajov získaných prostredníctvom internetu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 budú vykazovať krajiny, ktoré majú s touto formou zberu dát skúsenosti z roku 2011.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk