Illustrative image

Informácie
pre médiá

detail

Sčítanie si zaslúži byť národným projektom

Štatistický úrad SR intenzívne pracuje na príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Viac o dôvodoch prechodu ku kombinovanej metóde cenzu, prečo sa integrované sčítanie javí ako najlepší model pre rok 2021 a aj o sčítaní ako národnom projekte sa dočítate v rozhovore uverejnenom v čísle 2/2017 recenzovaného vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia. Na otázky odpovedala generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková.

Príjemné čítanie.

Rozhovor:

/ Sčítanie si zaslúži byť národným projektom

Kontakt

Mgr. Jana Morháčová - hovorkyňa
tel.: +421 2 50236 553, e-mail: hovorca@statistics.sk

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk