Illustrative image

Aktuality
 

detail

Workshop Štatistického úrad Slovenskej republiky s akademickou obcoulink

19. júl 2017

Vo štvrtok, 29. júna 2017 sa na pôde Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Štatistický úrad SR zriadil analytický tím s cieľom zefektívniť využitie údajov z registrov a administratívnych zdrojov pre využitie v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021link

13. júl 2017

Schválenie Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 vládou SR znamená oficiálne potvrdenie realizácie integrovaného sčítania v roku 2021 a ukončenie éry tradičných sčítaní na Slovensku.

Workshop pre odbornú verejnosť na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021link

3. máj 2017

Štatistický úrad SR pozýva odbornú verejnosť, zástupcov vedeckej a výskumnej spoločnosti na workshop, ktorého témou bude Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Príprava sčítania 2021 je príležitosťou na harmonizáciu údajov o počte obyvateľov v obciachlink

28. marec 2017

Štatistický úrad uskutoční v roku 2021 integrované sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“), ktoré končí éru tradičných cenzov a umožní maximálne využiť údaje z vybraných registrov a administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov.

Pracovný workshop k príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021link

9. marec 2017

Sekcia sociálnych štatistík a demografie ako odborný útvar Štatistického úradu SR zodpovedný za prípravu a realizáciu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej „SODB 2021“) zorganizovala pracovný workshop k SODB 2021 pre pracoviská Štatistického úradu v krajoch.

Vláda SR schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021link

1. marec 2017

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020, čím oficiálne súhlasila so zmenou spôsobu vykonania jedného z najnáročnejších štatistických zisťovaní koordinovaných Eurostatom a Organizáciou Spojených národov.

Národný akčný plán SODB 2021 prerokuje Hospodárska a sociálna rada SRlink

17. február 2017

Štatistický úrad SR v súlade s Plánom práce vlády Slovenskej republiky na mesiac február zaslal dnes na prerokovanie Hospodárskej a sociálnej rade SR Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konanílink

13. január 2017

V stredu 11. januára 2017 sa zišli v Bratislave na poslednom zasadaní členovia expertného tímu na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Platformou na spoluprácu pri SODB 2021 bude národný akčný plánlink

21. december 2016

Štatistický úrad SR zriadil v októbri 2016 expertný tím na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk