Illustrative image
backspäť

Aktuality
 

detail

Národný akčný plán SODB 2021 v pripomienkovom konaní

13. január 2017

V stredu 11. januára 2017 sa zišli v Bratislave na poslednom zasadaní členovia expertného tímu na prípravu Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020.

Hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie pripomienok k návrhu dokumentu, ktoré si mohli uplatniť prostredníctvom svojich zástupcov v expertnom tíme oslovené ministerstvá, organizácie v ich pôsobnosti, ďalšie ústredné orgány štátnej správy, Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska.

Výsledkom štvormesačnej práce expertného tímu je návrh Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Materiál konkretizuje nielen zámer budúceho sčítania, jeho filozofiu a význam, ale obsahuje aj aktivity a opatrenia, ktoré je v podmienkach Slovenskej republiky nevyhnutné zabezpečiť na úspešný prechod od tradičného cenzu k integrovanému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Štatistický úrad SR postúpil Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020 do pripomienkového konania, ktoré vyvrcholí predložením materiálu vláde Slovenskej republiky.

Štatistický úrad SR ďakuje členom expertného tímu za ich prínos k tvorbe Národného akčného plánu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017 – 2020. Verí, že spoločne vytvorený dokument sa stane platformou na širokú spoluprácu pri príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Úspešná realizácia tohto projektu je z hľadiska rastúceho významu údajov vo všetkých sférach života veľkou výzvou nielen pre štatistikov, ale pre celú spoločnosť.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk