Illustrative image
backspäť

Aktuality
 

detail

Workshop pre odbornú verejnosť na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

3. máj 2017

Štatistický úrad SR pozýva odbornú verejnosť, zástupcov vedeckej a výskumnej spoločnosti na workshop, ktorého témou bude Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a potenciál cenzových dát.

Na workshope predstavíme koncept pripravovaného integrovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku, integráciu administratívnych dátových zdrojov v rámci štúdie uskutočniteľnosti o obvyklom bydlisku, potenciál cenzových dát a ukážky využiteľnosti údajov zo sčítania.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. 6. 2017 od 10,00 do 12,30 h v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Účasť na workshope je bezplatná.

Prosíme Vás, aby ste sa prihlasovali prostredníctvom elektronickej prihlášky podľa pokynov v pozvánke.

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk